Toimintaohjeet tapahtumiin

Kronos ry:n toimintaohjeet Tavoitteena on, että Kronoksen tapahtumiin osallistuvat henkilöt tuntevat sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja psyykkisesti olonsa turvalliseksi. Tapahtumista tehdään monipuolisia niin, että erilaiset ihmiset haluavat osallistua niihin. Hallitus on vastuussa mahdollisista ongelmatilanteista ja siitä, että ne käydään läpi yhteisesti ja etukäteen sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Hallitus sitoutuu käymään läpi yhteiset pelisäännöt kerran vuodessa. Kronos … Jatka artikkelin Toimintaohjeet tapahtumiin lukemista